top of page

Vycházíme každý z jiné tradice, přesto jsme se záhy zaradovali z poznání, že nás rozdílné tradice vedou po velmi podobných cestách, na nichž nakonec sbíráme stejné plody. Je to cesta do nitra, která je zároveň cestou do nekonečného prostoru. Je to cesta do ticha, které obsahuje všechny odpovědi. Je to cesta do samoty mlčení, v níž nalézáme nejplnější pospolitost.

Sedm let jsme společně provázeli účastníky Hor v tichu. Postupně se naše cesty oddělily a nyní si můžete vybrat z rozšířené nabídky kurzů meditace a kontemplace.

 

Elva Frouz

diakon římskokatolické církve, učitel a doprovázející

 

Jádrem jeho osobní cesty je křesťanská kontemplace, je žákem Jana Šedivého.

Nabídku kurzů s Elvou i dalšími doprovázejícími najdete na 

www.schole.cz

Káča Slabová

psychoterapeutka, lektorka a doprovázející

 

Inspiraci nachází v tradici tibetského buddhismu, v učení Eckharta Tolleho i Jana Šedivého.

Kurzy s Káčou již brzy najdete na www.cestyvtichu.cz.

Zatím pro nabídku pište: 

slabova.katka@seznam.cz

bottom of page