top of page

Pro všechny naše kurzy platí:

Horská chata v Alpách, klášter v tyrolském městečku, chalupa na šumavské louce či v Krkonoších na stráni. 

Časně ráno se jdou zájemci společně protáhnout ven, před snídaní sedíme v kontemplaci / meditaci.  Po snídani odcházíme či odjíždíme do hor – putujeme, občas se zastavíme a vnímáme to, co je: vnitřní i vnější krajinu. Během dne nabídneme účastníkům promluvu, jejímž smyslem je doprovázet, inspirovat, nabídnout oporu. Obědváme venku u prostřeného šátku, odpočíváme. Jdeme. Sedíme v krajině. Slyšíme ticho. V pozdním odpoledni se vracíme zpět, je čas pro nic-dělání. Před sedmou večeříme. Večer sedíme společně tak jako ráno. Kdo chce, jde na osobní rozhovor. Před spaním možná ještě někdo kouká na hvězdy. Přichází noc.

Po celý čas zachováváme mlčení, s výjimkou promluv a osobních rozhovorů s doprovázejícími.

Vystavíme se zkušenosti – jaká bude pro koho, to nevíme. Cesta čeká a je živá.

Je nás dohromady devět až třináct.

V týdenních kurzech je navíc jeden den samoty a odpočinku. 

 

Účastníky našich kurzů čeká uspořádaný prostor s řadou pomocníků.

 

Prvním pomocníkem je mlčení. Po celou dobu zachováváme ticho. Znamená to nejen zdržet se jakékoli konverzace s ostatními účastníky, ale také komunikace s vnějším světem – odkládáme mobily, počítače, knihy. Vzdáváme se i neverbální komunikace – očních kontaktů a gest, majících nahradit pozdravy či povzbuzení. Zůstáváme v nerušeném tichu, každý sám se sebou.

 

Dalším pomocníkem je pravidelný denní rytmus. Vždy ve stejnou dobu nás čeká sezení v meditační místnosti, snídaně, odchod do hor, večeře, další sezení, spánek. Střídá se klid a pohyb, námaha a odpočinek. Rytmus dne nás nese jako řeka. Je možné se o něj opřít.

 

Svou roli hraje také připravený servis. Vše je pro vás přichystáno – denní program, jídlo, trasa v horách, místa k odpočinku, odvoz atd. Nemusíte nic řešit, zjišťovat, plánovat, rozhodovat, s nikým se dohadovat, nic vybírat. Vaše mysl se uvolní k tomu, aby byla sama se sebou.

 

Zkušení doprovázející poskytují každý den inspiraci a instrukce k meditaci a každému, kdo potřebuje, osobní podporu a doprovázení.

 

Mocným pomocníkem na našich kurzech jsou hory. Vypravili jsme se z klasických meditačních prostorů do hor, do volné přírody. Chůze je úžasný meditační prostředek. Hory nás snadno inspirují svým prostorem, svou mohutností a stabilitou, svým tichem, svou dokonalostí. Navíc pokoru, úžas a vděčnost často rozdávají plnými hrstmi a zadarmo. Spočinout v míru je v jejich náruči snazší než v ruchu civilizace. Rozmary počasí nabízejí výborné podmínky pro laskavé pozorování a  trénink mysli. V umění jen tak být jsou hory pravými mistry.

 

 

bottom of page