top of page

Intenzivní duchovní cvičení v tichu hor.

 

Přítomnost. Blízkost nebe. Mlčení. Prostor. Chůze. Nádech, výdech. Putování. Samota a pospolitost. Volný výhled. Svoboda.

 

Meditace / kontemplace je nesmírně mocný nástroj. Funguje jako katalyzátor, bez kterého by některé události v naší mysli nikdy neproběhly a my bychom určitou vnitřní zkušenost nikdy neprožili.

Většinu času jsme obklopeni vnějším hlukem a naplněni hlukem vnitřním. Skryt za tímto hlukem JE PROSTOR. Když si dovolíme ho zakusit, můžeme se dotknout toho, kdo ve skutečnosti jsme.

Když se naučíme ho obývat, zjistíme, co to je být skutečně DOMA.

 

Zveme vás k objevování vnitřního ticha za pomoci chůze horami.

Vnímejte pauzy mezi jednotlivými myšlenkami, tichý prostor mezi slovy v rozhovoru, mezi tóny piana či flétny nebo pauzu mezi nadechnutím a vydechnutím.

Jestliže vnímáte tyto pauzy, vědomí „něčeho“ se stane prostě vědomím. Ve vašem nitru se zrodí beztvarý rozměr čistého vědomí, které nahradí ztotožnění s formou.

Pravá inteligence působí potichu. Tvůrčí sílu a řešení problémů najdete v tichu.

Eckhart Tolle

bottom of page